ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 17-02-2023 00:00:00

ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๖

     
ลำดับ เดือน รายละเอียด
     
มกราคม ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง