กรมยุทธการทหารเรือได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๖

Release Date : 29-11-2023 00:00:00
กรมยุทธการทหารเรือได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๖

เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๖ กรมยุทธการทหารเรือได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมยุทธการทหารเรือได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง