ยก.ทร.จัดกำลังพล ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และมอบโคมไฟโซลาร์เซลล์ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ให้แก่ วัดใหม่พิเรนทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

Release Date : 30-04-2024 00:00:00
ยก.ทร.จัดกำลังพล ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และมอบโคมไฟโซลาร์เซลล์ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ให้แก่ วัดใหม่พิเรนทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ยก.ทร.จัดกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และมอบโคมไฟโซลาร์เซลล์ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ให้แก่ วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ยก.ทร.จัดกำลังพล ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และมอบโคมไฟโซลาร์เซลล์ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ให้แก่ วัดใหม่พิเรนทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง