พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Release Date : 06-12-2023 00:00:00
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง