พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล จก.ยก.ทร.เป็นประธานร่วมกับ RADM Augustine Lim ตำแหน่ง Head of Naval Operations ทร.สิงคโปร์ ในการประชุม Navy to Navy Staff Talks ครั้งที่ 6 ระหว่าง ทร. - ทร.สิงคโปร์ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๗

Release Date : 16-05-2024 00:00:00
พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล จก.ยก.ทร.เป็นประธานร่วมกับ RADM Augustine Lim ตำแหน่ง Head of Naval Operations ทร.สิงคโปร์ ในการประชุม Navy to Navy Staff Talks ครั้งที่ 6 ระหว่าง ทร. - ทร.สิงคโปร์ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๗

ใน ๑๕ พ.ค.๖๗ เวลา  ๐๙๐๐ พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล จก.ยก.ทร.เป็นประธานร่วมกับ RADM Augustine Lim ตำแหน่ง Head of Naval Operations ทร.สิงคโปร์ ในการประชุม Navy to Navy Staff Talks ครั้งที่ 6 ระหว่าง ทร. - ทร.สิงคโปร์ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล จก.ยก.ทร.เป็นประธานร่วมกับ RADM Augustine Lim ตำแหน่ง Head of Naval Operations ทร.สิงคโปร์ ในการประชุม Navy to Navy Staff Talks ครั้งที่ 6 ระหว่าง ทร. - ทร.สิงคโปร์ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง