พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

Release Date : 11-04-2024 00:00:00
พลเรือโท สุวัจ  ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

พลเรือโท สุวัจ  ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมกำลังพลทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ และกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ครบรอบ ๑๑๑ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สุวัจ  ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง