กรมยุทธการทหารเรือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

Release Date : 07-06-2024 00:00:00
กรมยุทธการทหารเรือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลเรือโท สุวัจ  ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกรมยุทธการทหารเรือ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ บริเวณหน้าห้อง War Room ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมยุทธการทหารเรือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง