พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาข้าราชการในกรมยุทธการทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี

Release Date : 11-04-2024 00:00:00
พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาข้าราชการในกรมยุทธการทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี

พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาข้าราชการในกรมยุทธการทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาข้าราชการในกรมยุทธการทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๑๑๑ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง