พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๗๑ รูป ที่อุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 19-12-2023 00:00:00
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๗๑ รูป ที่อุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๗๑ รูป ที่อุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๗๑ รูป ที่อุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง