พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ศิวะคเณศ สว่างนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

Release Date : 02-02-2024 00:00:00
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ศิวะคเณศ สว่างนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ศิวะคเณศ สว่างนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ศิวะคเณศ สว่างนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง