พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.ต.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้แทนอ่านสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๗

Release Date : 02-02-2024 02:00:00
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.ต.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้แทนอ่านสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๗

พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.ต.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้แทนอ่านสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ ยก.ทร. ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๗

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สุวัจ ดอนสกุล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.ต.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้แทนอ่านสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง