๑ เม.ย.๖๗ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมยุทธการทหารเรือ

Release Date : 01-04-2024 00:00:00
๑ เม.ย.๖๗ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมยุทธการทหารเรือ

๑ เม.ย.๖๗ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมยุทธการทหารเรือ

กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี ๒๕๖๗
เวลา รายละเอียด
๐๖๐๐ - ๐๖๔๕ พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๐๖๔๕ - ๐๘๓๐ พิธีสงฆ์

Download  :  รายละเอียดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑ เม.ย.๖๗ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมยุทธการทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง