พลเรือตรี ไพฑูรย์ ชีชะนะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัดกรมยุทธการทหารเรือ จำนวน ๓ นาย เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๗

Release Date : 11-04-2024 00:00:00
พลเรือตรี ไพฑูรย์  ชีชะนะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัดกรมยุทธการทหารเรือ จำนวน ๓ นาย  เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๗

พลเรือตรี ไพฑูรย์  ชีชะนะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัดกรมยุทธการทหารเรือ จำนวน ๓ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ยก.ทร. ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๗

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ไพฑูรย์  ชีชะนะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัดกรมยุทธการทหารเรือ จำนวน ๓ นาย  เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง